Приемното семейство осигурява на Аu-Рair като замяна за труда му:

 • отношение като към член на семейството (по-голяма дъщеря/син) и участие в живота на семейството - Аu-Рair не са опитни домакини/квалифицирани възпитателки и не могат да бъдат третирани като удобни чистачки/прислужници;
 • самостоятелна, достатъчно голяма, мебелирана стая с баня, добро отопление, осветление и вентилация;
 • ежедневно хранене със семейството, като Аu-Рair получава същата храна, като останалите членове на семейството;
 • джобни пари в размер на минимум 265-340 Евро (в зависимост от страната), които се заплащат ежеседмично;
 • медицинска застраховка в случай на заболяване (кандидатите трябва да са в добро психическо и физическо здраве при пристигането си, което удостоверяват с медицинско свидетелство) и застраховка в случай на злополука;
 • платена отпуска 14 дни за всеки 6 месеца положен труд в семейството;
 • приемното семейство може да взима Аu-Рair за ваканциите си, като поема разходите на о-пер за хотел, храна и пътни;
 • свободно време – минимум 1,5 дни в седмицата, като поне два почивни дни в месеца се падат в неделя;
 • възможност да посещава езиков курс и помощ при избор на такъв, като осигурява на Аu-Рair транспорта до езиковото училище/карта за местния транспорт/автомобил за ползване до същото;
 • някои семейства поемат таксата за курса/част от нея или пътните на о-пер;
 • възможност за екскурзии, посещения на изложби, музеи и развлечения и др.;
 • възможност да изповядва религията си, като посещава църковни служби и т. н.