Какво включва процедурата на кандидатстване:

 • подготовка на Au-Pair досие;
 • превод на документи;
 • изпращане на досието до партниращата Аu-Рair агенция;
 • подготовка за телефонния разговор/Skype интервюто със семейството;
 • процес на търсене на подходящо приемно семейство;
 • телефонен разговор/Skype интервю със семейството;
 • покана/договор за настаняване;
 • уреждане на посрещането на Аu-Рair.

За да кандидатстваш, кликни тук.

 • Какъв е срокът за реализиране на Au-Pair кандидатурата?
  Обикновено от 10 дни до 2-3 месеца.
 • Каква е таксата за включване в програмата?
  Административната такса е 480 лв., като заплащането й е разделено на 3 вноски:
  • първата вноска е 180 лв. и се внася при сключването на договора; в тази такса влизат преводите на 2 препоръки, диплома, свидетелство за съдимост и редакция на писмото до семейството;
  • втората вноска е 150 лв. и се внася след разговора с първото семейство;
  • третата такса е 150 лв. и се внася при получаване на потвърждението/договора за настаняване.
 • Защо трябва да плащам предварително?
  Практиката показва, че заплащането на първоначална вноска е гаранция за сериозно отношение от страна на о-пер кандидата.
 • Ако не ми хареса семейството, мога ли да го сменя?
  Програмата Аu-Рair регламентира смяна на семейството с 14-дневно предупреждение, както и смяна на Аu-Рair от страна на семейството със същия срок. И в двата случая не се носи финансова/юридическа вина. Смяната на семейството, обаче, през първите 4 седмици на настаняването не е препоръчителна. Практиката показва, че с течение на времето "културният шок" може да бъде преодолян при добронамереност и толерантност от двете страни.