Ежедневните задължения на Au-Pair са разнообразни и зависят от потребностите и стила на живот на приемното семейство. Те са изрично упоменати във формуляра/ договора на семейството.

Основното задължение на Аu-Рair е да помага при грижите/възпитанието на децата в семейството и да извършва лека домакинска работа, най-често свързана с децата.

Грижата за децата обикновено включва: събуждане сутрин, тоалет, приготвяне на закуска/сандвич за детската градина/училище, придружаване на децата до/от училище/детска градина, водене на различни извънучебни занимания/развлечения, помощ при домашните, разходки, игри и креативни занимания, четене на книжки, разтребване и почистване на стаята и банята им, къпане, пране, гладене и подреждане на дрехите на децата и други.

Au-Pair извършва и лека домакинска работа като забърсване на прах и почистване с прахосмукачка, помощ в кухнята, поливане на цветята. Аu-Pair може да разхожда кучето или да приготвя обяд/закуска за детето и за себе си, но не и да готви и сервира за цялото семейство. Аu-Pair не е домашна прислужница и трябва да има достатъчно свободно време за себе си и за постигане на своите цели.

Работното време на Au-Pair, регламентирано от Европейската спогодба за настаняване на Аu-Рair или Програма Аu-Рair (за по-кратко), съдържа 25-30 часа седмично, свободно разпределени в 5-6 работни дни по средно 5-6 часа дневно. Приемното семейство може да пожелае 2 пъти седмично Au-Pair да наглежда децата вечер („baby-sitting“), докато то е извън дома. Това време не се включва в 25-30-часовата работна седмица. В случаите, когато детето е болно или е във ваканция, се прави предварителна уговорка и ако сборът на часовете надвишава регламентираното от програмата време, те трябва да бъдат компенсирани със свободно време. Програмата за всеки ден от седмицата се уговаря с Au-Pair достатъчно рано, за да може и Au-Pair да планува своето време.

Au-Pair изучава езика в курсове за чужденци.

Au-Pair заплаща пътните и визовите си разноски, таксата за езиковия курс (ако семейството не я поема) и нашата такса за включване в програмата.