Програма Au-Pair или Европейско споразумение за настаняване на Au-Pair е младежка, културно-образователна програма на Съвета на Европа, доказала своята жизненост вече 45 години. Франция е първата страна, която включва програмата в законодателството си. Много европейски страни, САЩ, Канада и др. не закъсняват да приемат рожбата на европейската ценностна система.

На 8 март 2002 година Програма Au-Pair е подписана на правителствено ниво от министър Лидия Шулева. Така България става страна по споразумението и прави крачка към европейската си интеграция.

Au-Pair произхожда от френски език (on par) и се тълкува като “взаимно/на равни начала”, т.е. двойката о-пер – приемно семейство си помагат взаимно, на равни начала. Au-Pair помага на семейството в грижите за децата и домакинството, за което получава гостоприемство и отношение като към член на семейството, по-голям син/по-голяма дъщеря.