Европейската образователна програма за културен обмен Au-Pair, като незаменим начин за отглеждане на малки деца, отдавна е преминала границите на Европа. Американските приемни семейства също се възползват от нея като канят млади хора от цял свят, които имат искрено желание да се запознаят отблизо с американската култура и начин на живот, да се грижат за децата им. Така приемните семейства и Au-Pairs допринасят за междукултурното опознаване и разбирателство, което е мисията на програма Au-Pair.

Au-Pair в САЩ е регламентирана и спонсорирана от Държавния департамент на САЩ.

Станете Au-Pair и прекарайте една незабравима година в САЩ.

 • Какъв е регламентът на Програма Au-Pair в САЩ?

  Au-Pair живее в американско приемно семейство и се грижи за децата му. В замяна на труда си Au-Pair получава от семейството седмично възнаграждение (стипендия) и стипендия за обучение, отделна стая в дома на семейството и храна при следния регламент:

  • помощ в семейството до 45 часа седмично;
  • седмична стипендия - 195,75 долара;
  • образователна стипендия за получаване на 6 академични кредита на семестър - 500,00 долара за една година;
  • Au-Pair трябва да има поне 200 документирани часа опит в гледането на малки деца до 2 години извън своето семейство;
  • Au-Pair не може да се грижи за бебета до 3 месеца, освен ако родител или друг отговорен за децата човек не присъства;
  • работният ден на Au-Pair не надминава 10 работни часа;
  • Au-Pair има право на 1,5 последователни почивни дни на седмица, 1 цял уикенд на месец и 2 седмици (14 дни) платен отпуск за годината на програмата си.
 • Кой може да бъде Au-Pair в САЩ?

  Минималните изисквания включват:

  • възраст между 18 и 26 години;
  • средно образование;
  • добро здраве;
  • много добро ниво на английски език;
  • значителен опит в гледането на деца (поне 200 часа);
  • позитивна преценкa въз основа на дипломи, 3 препоръки, удостоверение за съдимост и профил от психометричния тест;
  • искрено желание за опознаване на американската култура и начин на живот;
  • позитивни, съобразителни и готови да живеят в американско приемно семейство;
  • зрели и самостоятелни, в състояние да се справят с ежедневието далеч от дома си в продължение на 12 месеца;
  • непушачи.

  Повечето семейства предпочитат:

  • младежи на възраст 22-26 години;
  • шофьори с добър опит;
  • добър опит в гледането на деца до 2 години (поне 200 часа);
  • добър опит в гледането на деца (учители в детска градина, педиатрични медицински сестри, служители в детски центрове);
  • университетско образование, особено езиково и свързано с детското развитие;
  • познания за първа медицинска помощ и безопасност;
  • английски език с ниво 7 по скала от 1 до 10.
 • Какви са задълженията на Au-Pair?

  Задълженията на Au-Pair са както следва:

  • да предостави на семейството качествена грижа за децата им за максимум 45 часа седмично;
  • да се ангажира да работи само за приемното семейство минимум 12 месеца (допълнителна работа не се разрешава);
  • да изпълни образователния аспект на програмата за получаване на 6 образователни кредита на семестър;
  • да извършва домакинска работа, свързана с гледането на децата;
  • да зачита и спазва правилата на дома на семейството и изискванията на американската Au-Pair агенция;
  • да бъде гъвкав и съобразителен;
  • да комуникира открито и честно със семейството и с местния и регионалния Au-Pair координатор;
  • да дискутира евентуални проблеми с местния и регионален Au-Pair координатор и да се вслушва в съветите им;
  • да представя изискуемите документи, вкл. седмични графици за работно време/почивни дни, на местния Au-Pair представител.
 • Какви са задълженията на приемното семейство?

  Задълженията на приемното семейство включват:

  • интеграция на Au-Pair в семейството и отношение като към член на семейството;
  • работно време – максимум 45 часа седмично, максимум 10 часа дневно, 1,5 последователни свободни дни седмично и 1 пълен уикенд на месец;
  • 2 седмици платен отпуск;
  • отделна стая;
  • седмична стипендия 195,75 долара;
  • образователна стипендия 500,00 долара за една година;
  • да уреди, предостави или заплати транспорта до/от учебната институция;
  • да сключи медицинска застраховка за Au-Pair;
  • да прекара първите 3 дни с Au-Pair в дома си, за да го обучи;
  • да участва заедно с Au-Pair в поне един "Ден на семейството"/културно събитие;
  • да запознае Au-Pair с американската култура и да зачита културните различия;
  • да не изисква от Au-Pair тежка домакинска работа като чистене на цялата къща или косене на трева;
  • да осигури отделна застраховка за кола, ако Au-Pair я шофира;
  • да разговаря открито и честно с Au-Pair.
 • Как да кандидатствам за Au-Pair в САЩ?

  Кандидати, които отговарят на изискванията за Au-Pair в САЩ и са разбрали/приели предизвикателствата на Au-Pair в САЩ, преминават през следните етапи на кандидатстване:

  • полагане на психометричен тест, неуспехът при който спестява ценно време за изготвяне на кандидатурата;
  • изготвяне на досие на кандидата, включващо: формуляр, декларация, 3 препоръки, медицинско свидетелство, имунизационен паспорт, удостоверение за съдимост, последна диплома, копие на шофьорска книжка, копие на паспорт, снимки с деца, формуляр от телефонното интервю със семейството, удостоверение за владеене на английски и оценка за кандидатурата от българската агенция;
  • потвърждаване/отхвърляне на кандидатурата от американската агенция;
  • настаняване – телефонно интервю със заинтересовани семейства, избор на семейство, потвърждаване на настаняването от семейството и американската агенция, която изпраща документите за кандидатстване за виза в американското посолство;
  • интервю в американското посолство;
  • онлайн тренировъчен курс за гледане на деца (45 часа), който кандидатът трябва да завърши преди заминаването си, обикновено преди интервюто в посолството;
  • след успешното завършване на курса за гледане на деца, Au-Pair получава информация за полета си до САЩ;
  • сбогуване в офиса ни и последна информация за САЩ, програмата и пътуването.
 • Какви такси заплаща Au-Pair?

  Регистрация за програмата - $100, която не се връща.

  Таксата е гаранция за сериозността на кандидата и покрива разноските за интервюто и психометричния тест.

  Такса за програмата - $600.

  Внася се, когато кандидатът приеме настаняването в конкретното приемно семейство. Таксата включва работата по процедурата на кандидатстване и лицензирани преводи на всички документи.

  Легализация (апостил) от Министерство на правосъдието/Министерство на образованието/ Министерство на външните работи не е включена.

  При отказ на виза от Американското посолство, $400 се връщат на кандидата.

  Кандидатът заплаща изискуемите такси в американското посолство.

  Бонус за Au-Pair – безплатен самолетен билет до и от САЩ (целият разход за билета се връща на Au-Pair след завършване на 12-месечната му програма).