Идеята Au-Pair се ражда преди повече от 100 години, когато английски и германски девойки отивали във Франция в роднински или познати семейства да изучават модния френски език, да се запознават с френската култура и начин на живот. Понякога те преподавали родния си език. Като благодарност за гостоприемството, храната и подслона младите момичета помагали в отглеждането на децата и в домакинската работа.

След Първата световна война идеята Au-Pair се развива като ефикасен начин за помирение на уморените от войните европейски страни. Бързо след това и в продължение на десетилетия Au-Pair се утвърждава като незаменима възможност за изучаване на чужд език/чужда култура в семейна среда при това с минимални средства.

С течение на годините практиката налага необходимостта от международен регламент във взаимоотношенията между приемните семейства и младите хора. Така през 1969 година се появява Европейското споразумение за настаняване на Au-Pair, което Съветът на Европа в Страсбург ратифицира и което е популярно като Програма Au- Pair.