Au-Pair е млад човек, наречен по името на Програма Au-Pair. Участниците са млади хора на възраст 18-30 години. Au-Pair пребивава временно (оптимално 1 година) в чужда страна в приемно семейство.

Целта на престоя е задълбочаване знанията по чуждия език и културата на страната.

Au-Pair покрива разходите по пребиваването си с помощ в грижите за децата и домакинството на приемното семейство.

Au-Pair посещава курс по езика.