• Image
 • Image
 • Image
 • Image

Au-Pair e най-старата младежка програма за културен обмен в света. Тя е доказала уникалността си в насърчаването на приятелски и мирни културни връзки между нациите. Програмата предявява еднакви изисквания както към о-пер, така и към приемните семейства. Домакините се отнасят към о-пер като към член на семейството, както и о-пер се държи с тях като към свои родители, братя и сестри.


Защо да изберете Агенция Au~Pair България?

- експертен опит от 2002 г.;
- хиляди успешни Au-Pairs;
- благодарни приемни семейства;
- коректност, толерантност и грижа;
- международно признати партньори;
- отдаденост на мисията.

Au-Pair (о-пер) е незаменима възможност за изучаване на чужд език и култура в чужбина с минимални средства. Тя е трамплин за академичното и професионално израстване на хиляди млади хора. След завършване на програмата те следват в чуждата страна или използват придобитите знания за професионална кариера.

Защо да станеш Au-Рair?

 • за да научиш бързо и лесно чужд език;
 • за да следваш в чужбина;
 • за да се потопиш в нова култура и нов начин на живот;
 • за да бъдеш независим;
 • за да живееш в чужбина с минимални разходи, като пътуваш и опознаваш чужди страни;
 • за да напреднеш в кариерата си;
 • за да изпиташ радостта от общуването с деца;
 • за да създадеш нови контакти и приятелства.

Защо е необходима au-pair агенция?

 • о-пер агенцията е застраховка за вашата сигурност;
 • представя ви оптимално пред семействата, за да ви изберат;
 • намирането на подходящо семейство изисква професионализъм;
 • помага при трудности със семейството;
 • консултира при визови и др. въпроси.

Програмите ни по света

Новини и събития